dijous, 24 de desembre de 2015

L’Assemblea de Docents interposa un recurs de reforma contra l’Auto del Jutjat d'Instrucció núm. 4 de Palma


L’Assemblea de Docents ha interposat avui un recurs de reforma contra l’Auto del 21 de desembre de 2015 de la Magistrada del Jutjat d'Instrucció núm. 4 de Palma, la Sra. Piedad Marín Sánchez, on acordà el sobreseïment lliure de les diligències prèvies i l’arxivament de la causa contra l'exconsellera d'Educació, Cultura i Universitats de l’anterior govern, la Sra. Joana Maria Camps, per presumpte malbaratament de fons públics en els desplaçaments a Menorca on té la seva residència.

La jutgessa Piedad Marín, en l’Auto del passat 21 de desembre afirmà que, segons l’examen de les diligències practicades fins a les hores, es posava de manifest “la inexistencia de un delito de malversación de caudales públicos”. L’Assemblea de Docents ha recorregut l’arxivament del cas degut a què la diligència està pendent de completar. A l'auto de 30 de setembre de 2015 de l’Audència s’acordà que es lliurés tota la relació dels viatges realitzats per l’exconsellera Camps a càrrec del pressupost públic “desde su nombramiento como cargo público de la administración de la CAIB hasta la fecha de emisión de la certificación, acompañando los correspondientes expedientes administrativos de la autorización del gasto, o en su defecto, las facturas debidamente autorizadas y con el justificante de la tramitación de los pagos”. La Sra. Camps fou nomenada Directora General de Treball i Salut Laboral el 23 de juny de 2011.

La Sra. Joana Maria Camps va declarar per videoconferència en qualitat d'imputada, i assumint ella mateixa la defensa, el passat 18 de desembre de 2015 davant l’ Advocacia de la CAIB i el misser de l’Assemblea de Docents, sense haver-se personat el Ministeri Fiscal.

divendres, 18 de desembre de 2015

L’exconsellera Camps es nega a respondre les preguntes del misser de l’Assemblea de docents, en la declaració per presumpte malbaratament de fons públicsAvui matí ha declarat per videoconferència l'exconsellera d'Educació, Cultura i Universitats del govern de José Ramón Bauzá, Joana Maria Camps, per presumpte malbaratament de fons públics en els desplaçaments al seu lloc de residència. La declaració s'ha produït davant la Magistrada del Jutjat d'Instrucció núm. 4 de Palma, la Sra. Piedad Marín Sánchez, l'Advocacia de la CAIB i els missers de l’Assemblea de Docents. El Ministeri Fiscal no s'hi ha personat.

L’exconsellera Camps ha declarat des de Menorca, tal com va sol·licitar 6 d'octubre de 2015 per evitar el seu desplaçament a l’illa de Mallorca. El Jutjat d'Instrucció núm. 4 de Palma va acordar per Providència deixar sense efecte la citació de la Sra. Camps i remetre exhort a Ciutadella per prendre-li declaració a l'illa veïna, en un principi el passat 16 de novembre. En personar-se a la instrucció l'Advocacia de la CAIB i interposar un recurs de reforma contra la Providència, el Jutjat d'Instrucció núm. 4 de Palma va resoldre que finalment la Sra. Camps declarés el dia d’avui per videoconferència des de la seva localitat de residència, un mes després de la data prevista.

La Sra. Camps s'ha acollit al seu dret a no respondre a l'acusació particular, l’advocat de l’Assemblea de Docents. Sí ha respost a les preguntes de l'Advocacia de la CAIB, centrades en el complement de 22.000 € que ja cobrava, segons normativa, pel fet de ser de Menorca i haver de traslladar la residència a Mallorca, concretament a Manacor a un habitatge propietat seva, segons ha dit la querellada. Davant la pregunta de l'Advocacia de la CAIB de si, mentre va exercir el càrrec, es va pagar algun viatge a Menorca de la pròpia butxaca i si ho podia acreditar, l'exconsellera Camps ha respost que ho havia fet unes 7 o 8 vegades encara que no ho podia justificar. Finalment, Joana Maria Camps ha acabat la seva intervenció anunciant que presentarà un escrit amb una sèrie de justificacions d'haver assistit a alguns dels actes que consten a la relació de viatges.

Cal recordar que l’Assemblea de Docents es va querellar fa més d’un any i mig, a la primavera de 2014, contra l'exconsellera d'Educació, Cultura i Universitats del govern de Bauzá, per presumpte malbaratament de fons públics en els desplaçaments al seu lloc de residència, després d’una notícia publicada en un mitjà de comunicació local, el qual es feia ressò d’una pregunta parlamentària del febrer de 2014. El Jutjat d'Instrucció núm. 4 de Palma, que fins aleshores ho havia arxivat, es va veure obligat per l'Audiència el 22 de juliol de 2015 a obrir la investigació instada des de l'AD, i a per aquest motiu va citar la Sra. Joana Maria Camps a declarar en qualitat d'imputada. L'exconsellera ha assumit la defensa pròpia.

dilluns, 14 de desembre de 2015

L'Assemblea de Docents aconsegueix comprometre per educació un 30% de l'increment pressupostari

L'Assemblea valora positivament la negociació per millorar els pressuposts en educació i desactiva la vaga de demà dimarts

En l'Assemblea general de Docents de Mallorca celebrada avui a Sineu s'ha duit a valoració el segon document que la Conselleria d'Educació ha traslladat en menys de 24 hores al Comitè de Vaga, fruit d'un acord de les forces parlamentàries que donen suport al Govern.

Després d'un primer document que des del Comitè havíem valorat com a poc concret pel que respecte al compromís d'augment del pressupost educatiu de produir-se una millora del finançament, avui migdia arribava un segon document que sí concretava la xifra d'un 30% en referència a aquesta qüestió.

L'Assemblea ha avalat una vegada més la feina de negociació del Comitè de vaga durant les dues darreres setmanes i després de tres hores de deliberació ha acordat:

-Desactivar la jornada de vaga de demà dimarts dia 15 de desembre, així com la concentració davant el Parlament que hi havia prevista.

-Així mateix s'ha acordat iniciar el procés per dur a als centres la consulta sobre la possible desconvocatòria de la vaga indefinida que s'inicià el 16 de setembre de 2013. Per això la primera passa serà traslladar aquesta decisió a la resta de coordinadores de les altres illes i mirar d'arribar a acords sobre aquesta qüestió, sobre quan es produiria i amb quin procediment.

-També ha acordat no firmar l'acord lliurat per la Conselleria, ja que es considera insuficient i no arriba ni tan sols al 50% de les propostes efectuades per l'Assemblea el passat dimarts dia 8. Es tracta d'un document sobre el qual no hi ha hagut temps per a que hi haguera negociació i per tant emplaçam al conseller Martí March per a que obri un procés de negociació real amb l'Assemblea en els propers dies. Aquest emplaçament és al marge de l'acordat respecte la vaga.

Consideram que amb l'acord parlamentari aconseguit aquest dilluns s'ha millorat el pressupost educatiu, tot i que es tracti de partides que encara no han arribat. Ens mostra una esperança de futur en la millora dels pressuposts educatius que permetrien ser optimistes de cara al futur en aquesta qüestió. Seria un augment pressupostari per disminuir el nombre d'alumnes per aula, per augmentar els equips de suport i orientació educativa i començar a solucionar els problemes més urgents en infraestructures educatives.

Amb tot, des de l'Assemblea de Docents no baixam la guàrdia, i no podem deixar de mostrar preocupació pel fet de com s'està aplicant la LOMCE a les Balears, i sobre la necessitat que tenim d'establir urgències pel que fa a la recuperació de drets laborals perduts, temes que esperam es puguin negociar en els propers dies.

El desplegament curricular LOMCE a les Illes Balears. Comunicat de l'APTIB

(Associació de Professorat de Tecnologies de les Illes Balears)

Aquesta Associació vol informar de les passes dutes a terme en la defensa de l’àrea de Tecnologia; que la LOMCE estatal i el desplegament autonòmic del PP deixa  reduïda. Després de les eleccions autonòmiques al mes de Maig de 2015 i amb els “Acords pel canvi” que feien els partits polítics que composaren el nou Govern, i que en concret havien promès en campanya a l’APTIB la seva preocupació per l’àrea de Tecnologia com a base de l’FP, les Enginyeries i la formació integral del nostre alumnat així com la minimització de la LOMCE per tal de què l’àrea conservara la seva identitat i la seva estructura horària i curricular;  l’APTIB va mantenir una conversa amb el que ja era el nou Conseller d’Educació, Martí March, per poder dur a terme aquesta promesa. En aquesta nova reunió post eleccions (juny 2015),  l’actual conseller va mostrar la seva preocupació pel nostre col·lectiu,  donada la importància de l’àrea,  que minvava degut a l’optativitat i les poques hores setmanals d’aquestes assignatures que els curriculums del Govern anterior li havien assignat. Així mateix va prometre que aquesta vegada, a diferència de les mesures adoptades pel PP, seria el col·lectiu de Tecnologia qui participaria al desenvolupament del currículum pel que fa a l’àrea de Tecnologia. 

Martí March, el conseller,  va comunicar a tota la comunitat educativa que es derogarien aquests curriculums, i es redactarien uns de nous on es minimitzarien al màxim els efectes de la LOMCE “Prometen el mantenimiento de las plantillas globales de los centros, no disminuir las horas asignadas a las áreas afectadas, en especial música, plástica y tecnología, siempre y cuando el número de grupos del centro no varíe durante el curso 2015-2016”. (veure premsa 19/06/2015).

Aquest estiu 2015, l’APTIB es va posar en contacte amb la Direcció General de Personal Docent pel que fa referència l’oferta de places del cos de secundària de l’especialitat de tecnologia que d’acord amb el còmput necessari de places, deurien d’haver-se oferit per al nostre professorat però no havien estat publicades a la convocatòria d’interinatge. Inicialment Personal Docent  va negar aquest fet però a dia 2 de setembre es va reunir amb la junta directiva de l’APTIB i va admetre que faltaven places de tecnologia i molt més enllà, faltaven moltes hores de tecnologia (que no places únicament) donat que malauradament molts de tecnòlegs no n’estan exercint les funcions de tecnologia sino que han completat horari amb altres atribucions. 

L’APTIB es va decebre moltíssim quan va sortir el primer esborrany (octubre 2015) de la modificació del desplegament dels curriculums a les Illes Balears. Aquest esborrany suposa una forta reducció de 4 hores d’obligarietat setmanal de la nostra àrea de primer a tercer d’ESO entre d’altres modificacions que desafavoreixen la tecnologia respecte a la LOE, (ja que passa de tenir 6 h setmanals obligàtories a només 2h a 2n ESO, i a 3r ESO seria optativa també en dues hores, per tant, en el millor dels casos, l’àrea perdria dues hores però la realitat és que en perd 4 d’hores (veure esborranys). Aquesta reducció suposa una pérdua del 66% de la nostra àrea que conjuntament amb el plantejament de 4t d’ESO i Batxillerat així com la proposta de les noves plantilles amb Informàtica podrien reduir l’àrea un 80-85%, cosa que no ha passat en la resta de  CCAA que SI han minimitzat de forma efectiva el desenvolupament curricular de la LOMCE i han mantingut quasi en la seva totalitat la càrrega lectiva i currículum LOE.

L’APTIB es va reunir en aquesta ocasió amb el Director General de Planificació i Ordenació de Centres a l’inici del mes d’octubre 2015,  Antoni Morante on se li va explicar la importància de augmentar les hores de Tecnologia obligatòria a l’ESO per la formació integral del nostre alumnat (veure article opinió premsa) , de manera que Tecnologia, al igual que  Música i Plàstica, quedàssin amb la mateixa càrrega LOE i no haguèssin d’asumir la pèrdua d’hores per les de lliure distribució, cosa que ha generat discòrdia als claustres. A més, la junta de l’APTIB li va recordar que s’hauria d’haver comptat amb els docents d’aquestes especialitats per el·laborar aquest primer esborrany, donat que esmenar, no és participar a l’elaboració del currículum.  A. Morante, després d’escoltar durant més de dues hores les propostes de la junta,  va encoratjar  la junta directiva de l’APTIB,  a  posar per escrit tot els arguments exposats, ja que ell els va trobar força interessants així com les propostes suggerides des del col·lectiu. Va convidar l’APTIB a esmenar,  tot i  explicant per escrit les argumentacions per augmentar les hores i la presència de la  Tecnologia així com per dotar-la de més obligatorietat i oferta als curriculums, i l’APTIB així ho va desenvolupar amb cura i detall (veure esmenes APTIB).

El segon esborrany de la modificació del desplegament dels currículums LOMCE amb l’actualització de les esmenes que va sortir dia 01/12/15 va ser una nova decepció,  ja que la distribució horària a l’ESO i al Batxillerat continuava idèntica per a la Tecnologia i la Tecnologia Industrial. (veure esborranys). Amb aquest precedent la junta de l’APTIB al complet  es va reunir la setmana passada (primera setmana de desembre 2015) una altra vegada amb el Conseller, Martí March. Aquesta reunió va ser per tractar exclusivament  l’incompliment per part de la Conselleria d’allò promès a l’inici de la legislatura d’aquest nou Govern. 

Arribats en aquesta situació, i gràcies als sindicats Alternativa i UOB, dos dels membres de la junta de l’APTIB varen acudir convidats a la Mesa Sectorial d’Educació de dia 4/12/15 (veure comunicat) on s ’explicaven les al·legacions presentades i els criteris per tenir-les en compte o no.

La conclusió a la que arribam és que la Direcció de Planificació i Ordenació de Centres fa que les assignatures més perjudicades per la LOMCE com són la Tecnologia (en percentatge d’hores perdudes és la més reduïda), la Plàstica, la Música així com la segona llengua estrangera assumeixin, amb la seva reducció horària a l’ESO, l’autonomia de Centre (3h de lliure disposició) i això NO ÉS MINIMITZAR AL MÀXIM ELS EFECTES DE LA LOMCE  cosa que SI han fet en altres CCAA, i així els ho varem fer saber a la Mesa.

En aquests moments, aquesta Conselleria ens diu que és el Consell Escolar de les Illes Balears  qui  ha d’atendre  les nostres peticions i no ells perquè el tràmit d’aquesta normativa, continúa però la seva tasca ja ha finalitzat. Com que la nostra no ha finalitzat, presentarem les nostres esmenes al Consell Escolar de les Illes Balears.

diumenge, 13 de desembre de 2015

Dilluns Assemblea general a Sineu


Dilluns 14 de desembre hi ha la propera Assemblea de Docents de Mallorca a l'IES Sineu a les 17:30h.
És de gran importància la participació de tothom. Haurem de prendre decisions rellevants.

Per poc que puguem anem!! la veu de l'Assemblea és la veu de tots.

dissabte, 12 de desembre de 2015

Vaga el 15D per tot això i més


Els passat dijous, els companys de Taula educativa entrevistaren a Guillem Barceló, portaveu de l'Assemblea, i explica també, el motius que han duit als docents a convocar la vaga d'aquest 15 de desembre.

dijous, 10 de desembre de 2015

Reunió de la Conselleria d'Educació amb el comitè de vaga de l'Assemblea de Docents


Avui ens hem reunit amb la Conselleria d'Educació, concretament amb els directors generals Antoni Morante, Rafi Sánchez i Jaume Ribas.

A la reunió se'ns ha informat de la proposta de serveis mínims que fa la Conselleria:

  • Centres d'infantil i educació especial: 1 docent per cada 3 unitats o fracció
  • Centres primària i secundària: 1 docent cada 4 unitats o fracció.
A continuació la reunió ha transcorregut amb cordialitat, en base a la proposta que presentàrem el passat dimarts als partits polítics i a la Conselleria.
Hem compartit diagnòstic amb els directors generals, quant a que allò més urgent i que necessita una intervenció immediata són les ràtios, els equips de suport i les infraestructures, sense perdre de vista les retallades que encara es prorroguen. Tot això, però, supeditat al fet de no haver-hi previsió de pressupost i per tant sense poder-se dur endavant.

Per ells és una qüestió de finançament. Per nosaltres és una qüestió de prioritats polítiques.
Amb tot, tant ells com nosaltres estàvem assebentats de les negociacions que s'han obert aquests dos darrers dies a nivell parlamentari per pactar una millora del pressupost educatiu en base als 80 milions del conveni amb Montoro. Tot i que algun diari dóna per feta aquesta partida (i això pot fer pensar a més d'un que perquè no ho donam per bo i ho duim a assemblea ja), hem de dir que en cap moment de la reunió se'ns ha assegurat aquest fet, i sempre s'ha tractat el tema amb molta cautela. Esperem doncs si es tradueix en document.

Nosaltres hem plantejat que estam a l'expectativa, que hem convocat assemblea general a Mallorca per dilluns dia 14, i hem demanat que si hi ha avenços en la negociació sobre pressupostos, que se'ns presenti abans de l'assemblea una proposta d'acord sobre els punts on hi ha coincidències. Hem afegit que per nosaltres és molt important acabar amb el greuge que suposa per una part dels interins no cobrar l'estiu i també hem posat sobre la taula la necessitat d'obrir un major debat entre les organitzacions del món educatiu i la Conselleria entorn a la minimització de la LOMCE. Més enllà de bona predisposició, no n'ha sortit res concret al respecte.
Al final hem tornat a insistir en el fet que si hi ha avenços en la qüestió dels pressuposts, que se'ns faciliti un document de proposta que poguem presentar a l'Assemblea.

Companys i companyes, ha calgut que tornàssim posar la vaga en l'ordre del dia de les mobilitzacions per a que dos mesos després de la consulta la Conselleria s'hagi volgut reunir amb nosaltres. I aquesta nova crida a la vaga ha vengut seguida també per una activitat frenètica de negociació en el Parlament per intentar desbloquejar la qüestió pressupostària en educació. Durant aquests dies des de molts sectors s'ha atacat l'Assemblea, i s'ha retret que la vaga no era l'eina. Però la vaga és la nostra eina, i ens ha reconduït al diàleg. Estam preparats per a la mobilització de dimarts, però també per al diàleg i l'entesa si cal.
És molt important que mobilitzeu els vostres companys, i que dilluns tothom qui pugui sigui dilluns 14 a Sineu a les 17:30 h. per decidir de manera democràtica les passes a fer.

Podem dir que la d'avui ha estat una reunió per prendre el pols novament i estendre ponts de diàleg, però no ha estat una autèntica reunió de negociació, ja que des de la Conselleria no tenien res en ferm per oferir-nos. Valoram positivament el fet d'haver-hi anat i restam a l'expectativa.
Vos anirem informant si demà o durant el cap de setmana hi ha novetats.

dimarts, 8 de desembre de 2015

Proposta de resolució immediata de la vaga indefinidaLa pròxima aprovació del pressupost general de la comunitat autònoma obre l'oportunitat de tancar el conflicte educatiu a les Illes Balears que es va cristal·litzar en la convocatòria de la vaga indefinida de docents.

Amb aquest escrit, ens adreçam als partits que donen suport a l'actual Govern de les Illes Balears (PSIB, MÉS i Podem) i a la Conselleria d'Educació i presentam una proposta que pensam que és acceptable per totes les parts i que, l'acceptació de la qual, té com a conseqüència una possible desconvocatòria de la vaga indefinida abans de les eleccions del 20 de desembre.

Aquesta proposta no pretén renegociar l'acord global, que va ser rebutjat per més de 3.000 docents en la nostra consulta i que sabem que el conseller Martí March no vol tornar a debatre. Tampoc pretén posar en qüestió l'acord sobre sexennis al qual van arribar el conseller i els sindicats STEi, ANPE i CCOO en el marc de la MSE (acord que no s'ha sotmès a consulta entre els docents).

Per la nostra part, pel que a nosaltres ens pertoca, aquesta proposta d'acord representa un avanç en tres punts fonamentals: pla de xoc de ràtios, pla de xoc en suport educatiu, prorroga màxima de les retallades en dos anys.

Termes de la proposta d'acord

Augment del pressupost educatiu en 36 milions d'euros. Aquest augment faria que el global del pressupost educatiu augmentàs en un 10% respecte al pressupost de l'any 2015. D'aquesta manera el pressupost educatiu comença a destacar dins el global del pressupost i entra en la línia de millora que s'esperava des de la comunitat educativa, superant el 3% del PIB (ara seríem al 3'08%).

Veiem dues possibles vies d'obtenció d'aquests 36 milions d'euros: l'esmena de Podem al pressupost que demana 40 milions d'euros més per educació o els 80 milions d'euros de l'acord entre la presidenta Francina Armengol i el ministre d'Hisenda Cristóbal Montoro.

D'aquests doblers, una part aniria dedicada a les nostres propostes concretes que ara explicam a continuació i l'altra a aquelles necessitats més urgents que la mateixa Conselleria d'Educació pugui proposar.

1) Pla de xoc de ràtios: 10 milions d'euros es dedicarien a la contractació de professorat per fer front, de diferents maneres (desdoblaments, +1, etc.), a les ràtios més elevades dins les nostres escoles i instituts. L'escandalosa realitat de molts dels nostres grups crida a una acció urgent per a què el procés d'ensenyament/aprenentatge en aquestes aules tengui sentit. A més, fruit d'una anterior política educativa sense cap ni peus, la realitat és que actualment, a moltes de les nostres escoles i instituts s'està vulnerant el Reial Decret 132/2010 que estableix unes mínimes condicions d'alumnes per aula, cometent-se il·legalitats en aquest sentit.

Aquest pla de xoc s'hauria de fer efectiu durant el febrer de 2016 i els seus detalls es podrien acordar en un futur i ser ratificats per una MSE.

2) Pla de xoc de suport educatiu: 700.000 euros destinats a la contractació de professorat per a la recuperació immediata de les quotes d'EOEP de 2010. La millora d'aquests equips és fonamental per a començar en aquest curs una millor atenció als alumnes amb més necessitats de suport educatiu. Aquesta contractació de xoc no invalida qualsevol proposta de canvi del sistema de funcionament o d'organització d'aquests equips que es pugui fer des de la Conselleria d'Educació, però respon a les urgències del moment.

3) Contractació del professorat interí durant els mesos de juliol i agost: 5.815.693 € per la contractació del professorat interí durant els mesos d'estiu en els termes anteriors a la retallada de 2012. Aquesta és necessària per a posar fi a la injusta situació d'aquest col·lectiu de professorat en termes no només econòmics, sinó també de cotitzacions a la seguretat social o de puntuació de cara al seu futur professional.

La finalitat dels restants 19.484.307 euros queda oberta a altres assumptes urgents en matèria educativa (infraestructures, beques...).

4) Per nosaltres també és important que amb aquest acord, el Govern i la Conselleria es comprometin públicament a augmentar progressivament el pressupost educatiu fins a arribar a un 5% del PIB en 2019.

5) A banda d'aquestes mesures, demanam també una millora, que ja serà a compte del pressupost de 2017 que avançaran la fi l'escenari de grans retallades iniciades en la legislatura anterior. Sol·licitam l'avançament del pagament dels complements de tutor i de cap de departament a gener de 2017, cosa que representaria 3.793.235 € d'aquell pressupost.

6) Per acabar, quant a la minimització de la LOMCE, proposam una taula permanent de debat, proposta i seguiment en la qual estiguin representats totes aquelles institucions, entitats de la comunitat educativa i els diferents partits polítics que vulguin treballar en aquesta línia.

Conseqüències d'aquesta proposta

L'acceptació d'aquesta proposta representaria la realització immediata d'una consulta per part del comitè de vaga als i les docents de les Illes Balears. L'acceptació dels termes de l'acord entre el professorat representaria la desconvocatòria de la vaga indefinida de l'Assemblea de Docents abans de les eleccions del 20 de desembre.

dissabte, 5 de desembre de 2015

Docent, que no et prenguin el pèl amb l'assumpte dels sexennis i les pagues

Els darrers dies hi ha qui s'esforça a pintar de bones les misèries dels acords "March" i de sexennis. Tots dos acords no són més que la pròrroga de retallades salarials, que en dos casos acabaven aquest desembre, sense que els docents hàgim rebut cap contrapartida per la millora de la nostra feina. El gràfic anterior no pot ser més clar.

I seguim sense tenir cap contacte per part dels representants de la Conselleria d'Educació i del Govern.

Ahir al matí vàrem entrar una nova sol·licitud de negociació al registre de la Conselleria d'Educació, el text es manifestava en els següents termes:
«Des del nostre comitè de vaga exigim la reobertura de la negociació durant la propera setmana, doncs pensam que és possible arribar a acords que resolguin les diferències entre les dues parts (especialment en tot allò relatiu a la massificació de les aules, els equips de suport educatiu i la concreció autonòmica de la LOMCE), acords que facin totalment innecessari i que posin en qüestió l'ús de l'eina de la vaga.»

Vist que des de fa dos mesos la Conselleria i el Govern han optat per ignorar les nostres demandes i els nostres arguments, avalats per una important consulta en la qual el professorat es va manifestar clarament contra l'Acord «March», demanam la realització d'un debat públic en algun mitjà de comunicació -públic o privat- entre representants de la Conselleria d'Educació i els portaveus de l'Assemblea de Docents. Cal que la ciutadania comprengui què està passant i perquè perdura aquest conflicte que ja hauria d'estar tancat.

divendres, 4 de desembre de 2015

El desplegament dels currículums LOMCE a les Illes Balears, nou comunicat de la plataforma CREA.


La plataforma CREA (professors de Música i Plàstica de les Illes Balears) vol explicar les passes dutes a terme en la defensa de la permanència de les nostres àrees en el currículum de secundària que planteja la LOMCE. Passa a descriure-les:

Després de les eleccions i amb l’esperança que una nova etapa podria millorar la nostra situació que deixava les assignatures de plàstica i música durant tota l’educació secundària com a optatives, ens reunírem el mes de juliol amb el director general de planificació i ordenació de centres Antoni Morante. Després d’explicar-li les nostres necessitats i demandes, ell ens va convidar a elaborar una proposta de distribució horària per a secundària i batxillerat que satisfés les nostres reivindicacions. Uns dies més tard ens va convocar el conseller d’Educació a qui tornàrem transmetre les nostres demandes però, malgrat que va manifestar una certa sensibilitat cap a la situació exposada, no es va comprometre a res referent al desplegament de la LOMCE, tan sols que esperava les propostes de tots els col·lectius i que sempre hi hauria les portes obertes per rebre’ns.

Després d’enviar les nostres propostes, que passaven per a garantir la continuïtat d’aquestes àrees durant tota la secundària, vàrem rebre, amb decepció la proposta que ha elaborat l’actual Conselleria d’Educació i Universitat, fixant com a obligatòries Educació Plàstica i Música amb 2 hores a 1r ESO i deixant-les a la resta de cursos com a optatives (recordam que amb l’anterior llei els alumnes tenien un total de 5 hores obligatòries en tota la secundària).

A partir d’aquí es realitzaren les pertinents esmenes que també afectaven els batxillerats artístics, ja que el plantejament de continguts de la LOMCE prioritza matèries allunyades de la modalitat. A la vegada es va tornar a sol·licitar una reunió amb Antoni Morante.

En una altra reunió que mantinguérem amb el cap de departament de planificació i centres Jaume March el mes de novembre, a partir d’una altra reivindicació del nostre col·lectiu (creació d’un coordinador d’ensenyaments artístics), ens vàrem adonar que no hi havia cap intenció de millorar la presència de les nostres àrees. A més se'ns va explicar que la lliure disposició de les hores que té el centre respon a la voluntat de fomentar l’autonomia del centre i que no es preveien que fossin usades per donar suport a la pèrdua de l’ensenyament artístic a l’ESO.

Ja que no teníem resposta a la nostra sol·licitud de reunió amb Antoni Morante i que Jaume March havia apuntat algunes de les idees per les quals no es preveu millorar aquestes àrees, ens posàrem en contacte amb ell, i obtinguérem com a resposta que ja ho sabíem tot i que ja havíem tingut una reunió amb ell a l’estiu.

Volem deixar clar que nosaltres creiem en l’autonomia dels centres però sempre i quan aquesta garanteixi una educació integral de les persones on hi tenguin cabuda d’una manera digna les assignatures artístiques.

dijous, 3 de desembre de 2015

Martí March esgota el diàleg i duu a la vaga com a única alternativa

Feim una crida a la vaga el 15 de desembre, per la millora del pressupost educatiu i contra la LOMCE

UN CONSELLER QUE TOMBA

Aquesta és la imatge d'un conseller que escora, que tomba cap a estribord. És la imatge que ara mateix tenim del conseller Martí March, un conseller que amb la seva política educativa: fer-se fotos, prorrogar retallades, aplicar la LOMCE sense minimitzacions, no escoltar a ningú... ha començat a seguir el camí de Joana Maria Camps.

TRENCAMENT UNILATERAL DE LA NEGOCIACIÓ

Cinc mesos després d'haver començat a caminar el nou govern, el que havia de ser el govern de l'Educació ens empeny de bell nou a una jornada de mobilitzacions. Com hem arribat fins aquí?

Des del Comitè de Vaga sempre hem mantingut que hi havia recorregut per allargar les negociacions el temps que fes falta si això ens havia de conduir a un bon acord i a la resolució definitiva del conflicte. Per contra, el conseller March decidí tancar un acord fins i tot abans que l'Assemblea de Docents pogués dur als centres la votació la seva proposta.

DIÀLEG O INDIFERÈNCIA?

La inèdita consulta que realitzàrem durant els dies 14 i 15 d'octubre, amb una participació sense precedents en la història sindical del món educatiu a les Balears i que mostrà un rebuig prou ample entre els docents a la proposta d'acord signada per STEI-FECCOO i la Conselleria, ha estat ignorada completament pel conseller March, pel Govern Balear i pels partits polítics que en formen part. Dies després de la consulta, amb els resultats definitius, aquests s'entraren a registre de la Conselleria d'Educació, cercant una resposta que mai ha arribat. Cap contacte ni formal ni informal des d'aleshores. Ni per part del Conseller, ni per part de cap membre del govern, ni per part de cap membre dels partits del govern (PSOE-MÉS).

El conseller March repeteix una vegada i una altra que dialoga, que escolta, que té les portes obertes de la Conselleria (hauria d'anar alerta amb els constipats), quan en realitat ha ignorat els més de 3.300 docents que digueren NO a l'acord, i els quasi 5.000 que hi participaren. És el seu permanent menyspreu dels processos participatius i de tot allò que se surt del seu rumb.

PROMESES ELECTORALS VERSUS PRESSUPOSTS

En les darreres setmanes hem vist com el projecte de pressuposts per a 2016 no responia a les promeses electorals dels partits que formen el govern. Culpa del finançament? Del deute? Abans de les eleccions de maig es tenia constància tant de l'un com l'altre i es redactaren els programes igualment.

Conèixer el magre augment del pressupost educatiu ens ha permès entendre el perquè de les negatives reiterades del conseller d'explicar en el marc de les negociacions qualsevol detall relacionat amb el pressupost, tot i que a cada reunió se li reclamava. El que ell sabia i nosaltres intuíem, ara ho sap la societat. Falten aproximadament 40 milions d'euros per a què el pressupost educatiu s'assembli un poc al que es va prometre i es pugui ser mínimament optimista. El sistema educatiu de les Illes Balears té urgències que no poden esperar. La legislatura és a 4 anys, és cert, però si en el primer exercici no s'arriba a un mínim, aleshores serà impossible que caminem fins al final. Tinguem-ho clar, la situació del nostre sistema educatiu és la d'un malalt a urgències. Patim retallades des de fa 4 anys que impossibiliten una atenció adequada al nostre alumnat.

Un millor pressupost és imprescindible per a què un pla de xoc per desmassificar les aules i per la millora dels equips de suport educatiu sigui possible. Són qüestions sobre les quals cal actuar ja. Esperar a 2019 per tenir les ràtios de 2011 és una presa de pèl que es vol pintar de bona a l'acord «March».

VAGA VIRTUAL O ACORD VIRTUAL

El conseller March ha actuat com un autèntic piròman del sistema educatiu. En 5 mesos ha aconseguit dividir els sindicats en el si de la mesa sectorial com feia temps que no s'havia produït. Ha decebut a col·lectius de docents organitzats, com CREA i APTIB, que estaven il·lusionats amb el canvi i les expectatives que s'obrien per actuar contra la LOMCE, no només políticament, sinó pedagògicament i en esperit, i han pogut comprovar que en la conselleria de Martí March es parla molt de diàleg i s'escolta poc. També ha aconseguit traslladar l'ambient de decepció a les famílies. Però el que no esperàvem era que fos el Conseller qui tornàs posar la vaga en el calendari. Des del Comitè de Vaga no hem parlat de vaga fins a l'assemblea de desembre. En canvi, Martí March no se n'ha adonat que cada vegada que ha parlat de vaga virtual ha encès silenciosament l'ànim de molts docents decebuts. Potser el que és virtual és l'acord que va signar d'esquenes a una bona part dels docents dels centres educatius i de la meitat dels sindicats que formen part de la mesa sectorial.

APLICACIÓ DE LA LOMCE SENSE MINIMITZACIONS

La manca de voluntat negociadora i de diàleg, per molt que Martí March s'erigeixi en el conseller del diàleg, va més enllà de l'assumpte pressupostari i de la ruptura de les negociacions.

Tot el desplegament de la LOMCE a Balears s'està fent exempt d'un sincer procés participatiu i de cap acció de minimització com la que es va anunciar aquest estiu. Senyor conseller, més enllà de declaracions institucionals, en què consisteix la seva minimització de la LOMCE?

NOUS CURRÍCULUMS LOMCE SENSE TRANSPARÈNCIA NI PARTICIPACIÓ

Aquests dies hem pogut conèixer les queixes de la Plataforma Crea i de l'Associació de Professors de Tecnologia, que veuen com les seves al·legacions són descartades sense més. El mateix ens arriba des de companys i companyes de diferents centres educatius. La realitat és que la transparència és nul·la. Per favor, algú ens pot dir quantes al·legacions s'han presentades? Perquè hom s'ha d'assabentar que les seves al·legacions són desestimades veient que no són presents al nou esborrany? Quines persones, amb noms i llinatges formen part de la comissió -si és que existeix- que desestima les al·legacions? Hi ha persones amb bons coneixements de totes les matèries tractades als currículums? Quins criteris i quina metodologia ha fet servir aquesta comissió? Per quins motius es desestima cada al·legació? Massa preguntes sense respondre com per a pensar en què som davant d'un procés transparent i just. Un procés que ens recorda més a temps passats que a cap esperança de canvi polític.

Per ser correctes, més que de records de temps passats hauríem de xerrar de deja vu. El curs passat varen ser molt criticades les tres hores de lliure disposició que ens duia la LOMCE a secundària. La nova conselleria va fer veure que era una cosa mala de canviar. Doncs ara, tot i que aquesta mesura va generar greus enfrontaments als claustres, els currículums LOMCE del conseller March les tornen a incorporar. I tot a costa de la música, la plàstica i la tecnologia, assignatures que deuen considerar com a maries. Tot en la línia ideològica de la LOMCE.

Casualment a primària, les assignatures que queden més tocades també tornen a ser aquelles que menys tenen a veure amb la ideologia de la LOMCE: la música, la plàstica i l'educació física, assignatures que es deuen considerar ben poc necessàries per a un ensenyament integral. L'esperpent arriba a tal punt que a primària no es pot assegurar que els nostres alumnes estudiïn música i plàstica en tots els cursos, però si que es pot assegurar l'ensenyament de la religió cada any. És això política educativa d'un govern de canvi?

LES AVALUACIONS LOMCE A PRIMÀRIA BEN EN MARXA

I aquesta assumpció de la LOMCE sense resistències pel Govern i la Conselleria també es veu a un altre assumpte que ens ha arribat aquesta setmana als centres: les avaluacions individualitzades de 3r i 6è de primària. Tot i l'enrenou que van provocar el curs passat, amb boicot i jornada de vaga incloses, ja s'ha iniciat el procés per preparar les proves d'enguany, sense cap minimització per part de la Conselleria. Sense cap reunió prèvia amb les entitats que les vam criticar l'any passat. Sense demanar als claustres de mestres. En la mateixa línia filosòfica de la LOMCE, per exemple, no avaluant les competències que tenen a veure amb l'art o l'autonomia de l'alumne. I tot, amb una finalitat que ve marcada en el reial decret que s'acaba de publicar i que la Conselleria no ha criticat: Fer públics els resultats per centres, el que servirà per estigmatitzar aquells centres amb pitjors resultats. Que trist que tot això ens recordi tant a la lluita contra aquestes proves el curs passat.

Ara ens diran que les avaluacions aniran acompanyades de plans de millora als centres. Hi haurà doblers o personal per posar-los en marxa?

SI M'EQUIVOC DIGAU-HO

Senyora Armengol, ens va dir que si s'equivocaven, els ho diguéssim: en quin idioma? De quina manera? En quin moment si ni tan sols s'ha interessat per escoltar-nos. Vostè fa estona que ha vist que les coses a educació no van bé, igual que els consellers de MÉS, i han preferit deixar-ho tot en les mans de Martí March que fa temps que actua com un piròman. Vaga virtual? El que és virtual en educació és el diàleg i la transparència. Han volgut acabar amb les esperances en el canvi que havíem dipositat i amb la nostra bona voluntat per la negociació. Com en els millors temps de Joana Maria Camps i Guillem Estarelles s'ha optat pel no reconeixement de l'Assemblea de Docents i per tractar de desgastar-la amb el temps.

TORNAM A DEMANAR NEGOCIACIÓ

Com hem fet abans de cada jornada de vaga, des d'avui mateix tornam a demanar negociació. Ara és responsabilitat del Govern i de la seva presidenta apagar el foc que la política educativa de Martí March ha encès. Per ventura pensen en la possibilitat de veure-les venir, en què la vaga serà un fracàs, etc. Però la memòria ens recorda que, tot i el pessimisme permanent del professorat, cada convocatòria que ha llançat l'Assemblea de Docents ha estat un èxit: la vaga indefinida, les marxes per l'educació, el boicot a les proves LOMCE, la consulta sobre l'acord «March». I així serà un èxit la convocatòria d'aquesta jornada de vaga que a Mallorca tindrà lloc el pròxim 15 de desembre.

Presidenta i conseller, ara ja no hi ha vaga virtual, el que és virtual és el seu diàleg.

15 de desembre, vaga a l'ensenyament a Mallorca, per una millora del pressupost educatiu i contra la LOMCE